Dzisiaj jest:
MENU
Historia miasta
Baza teleadresowa
ZAJRZYJ KONIECZNIE
MINIGALERIA

HISTORIA MIASTA

Brok, to jedno z najstarszych miast, położonych malowniczo na brzegu rzeki Bug i skraju Puszczy Białej. Najstarsza wzmianka o Broku pochodzi z 1239r. Był on wtedy osadą, w której usytuowano jedną z komór celnych na ważnym szlaku handlowym na Ruś. W 1501 r. Brok uzyskał prawa miejskie.

W XVI wieku miał miejsce znaczny rozwój miasta, oparty o rzemiosło oraz handel zbożem i produktami leśnymi. Pod koniec XVI wieku miasto liczyło ok. 3000 mieszkańców.

Wojny szwedzkie w XVII wieku oraz zniszczenie w czasie wojny północnej spowodowały gospodarczy upadek Broku. W roku 1869 Brok utracił prawa miejskie; odzyskał je dopiero w 1922r. Od końca lat pięćdziesiątych Brok rozwija się jako "aglomeracja turystyczna".

Obecnie z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi i domami letniskowymi, jest jedną z bardziej popularnych miejscowości turystycznych Mazowsza.

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Andrzeja, dzieło architekta Jana Babtysty z Wenecji, wybudowany w latach 1540 - 1560 - typowy dla Mazowsza przykład świątyni gotycko- renesansowej.

Ruiny pałacu biskupów płockich, zbudowanego na początku XVII wieku przez biskupa Henryka Firleja jako letnia rezydencja, stanowiąca połączenie włoskiej koncepcji willi palladiańskiej z tradycją renesansowego dworu polskiego.

Obecnie zachowana tylko zrujnowana wieża.

Jeden z najstarszych domów w Broku, odrestaurowany w 1994 r. przez małżeństwo dr Z. Gerlach i dr W. Różyckiego - Gerlach. W 1923 r. stanowił siedzibę zarządu miasta.
Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego powstał staraniem architekta Stefana Keslera w 1994 roku.

 

URZĄD GMINY

Plac Kościelny 6
07-306 Brok
tel. (0*29) 74 57 554
tel./fax (0*29) 74 57 596
e-mail: ugbrok1@wp.pl

PLAN MIASTA

Kliknij aby zobaczyć całość [nowe okno]

WARTO ZOBACZYĆ
Prezentacja modelu Pałacu Biskupów Płockich. Projekt "Centrum Brok".
Wejdź [nowe okno]
Webmaster © alt_44@wp.pl